Azure AD (Entra ID) Single Sign On (SSO)

Azure Active Directory (Entra ID) Single Sign-On (SSO) çözümü, modern iş yerlerinin ihtiyaçlarına cevap veren önemli bir araçtır. Single Sign-On (SSO) seçeneğini Parola eşitleme veya Geçişli ...
Keep Reading

Enabling Azure AD Password Writeback and Self Service: A Step-by-Step Guide

Günümüzde, teknolojik gelişmelerin iş dünyasında önemli bir rol oynadığı bir dönemde yaşıyoruz. Teknoloji, özellikle bulut tabanlı hizmetler ve yapay zeka, iş süreçlerini hızlandırmak, verimliliği artırmak ve ...
Keep Reading

Recreate Azure AD ‘Local’ AD Connector

"Azure AD Connect “The Forest cannot be added because the attribute used to uniquely identity your users in Azure AD (mS-DS-ConsistensyGuid) is already in use” hata mesajı, genellikle birden fazla Active Directory ormanında veya birden fazla domainde Azure AD Connect'i kullanmaya çalışırken karşılaşılan bir durumdur.
Keep Reading

Exchange Online Soft-Match

Soft Match, genellikle bir bulut kullanıcısını bir On-Premises Active Directory kullanıcısıyla eşleştirirken kullanılan bir kavramdır. Bu, genellikle bir kuruluşun yerel bir kullanıcısının zaten bir Office 365 ...
Keep Reading

Hybrid AD: failed to validate timestamp in computerIdentitydata

Endpoint Manager içinde bileşen olan Microsoft Intune için cihazlarımı otomatik join edecek yapılandırmayı yaparken bir kaç hata ile karşılaştım. Hybrid AD Join Hatası Azure AD Connect ...
Keep Reading

Azure AD Password Writeback Nasıl Etkinleştirilir

Hybrid bir AD ortamınız var ve On-Premises Active Directory üzerinde bulunan Objelerinizi Azure AD Connect (Entra ID Connect) kullanarak Azure AD (Entra ID) ile eşitleme işlemi ...
Keep Reading