“NoSupportException” Error When Accessing Mailbox on Newly Created Database in Exchange Server

Exchange Server üzerinde yeni bir Database oluşturduğunuz zaman Information Store servisini yeniden başlatmamız gerekmektedir, bu işlem oluşan Database için Schema Version ve Schema Update işlemlerini gerçekleştirmektedir. ...
Keep Reading

Move for Database Was Suppressed Because Too Many Moves Have Happened Recently

Ortamınızda bulunan Database Availability Group (DAG) yapısında çalışan Exchange Server’da, çeşitli nedenlerle (test, bakım, güncelleme vb.) veritabanları üzerinde aktif/pasif geçişleri yapmanız gerekebilir. Bu geçişler, sistemin sürekliliği ...
Keep Reading