“NoSupportException” Error When Accessing Mailbox on Newly Created Database in Exchange Server

Exchange Server üzerinde yeni bir Database oluşturduğunuz zaman Information Store servisini yeniden başlatmamız gerekmektedir, bu işlem oluşan Database için Schema Version ve Schema Update işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Ama bazı durumlar da bu işlemden sonra DAG ortamında oluşturmuş olduğunuz Database için Schema versiyonu hatalı olabiliyor ve New-MoveRequest işlemi gerçekleştirmek istediğiniz zaman aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaşabilirsiniz.

Error: MigrationTransientException: Failed to communicate with the mailbox database. There is no support for this operation. –> Failed to communicate with the mailbox database. There is no support for this operation. –> MapiExceptionNoSupport: Unable to open message stor

Data migrated:
Migration rate:
Error: MigrationTransientException: Failed to communicate with the mailbox database. There is no support for this operation. --> Failed to communicate with the mailbox database. There is no support for this operation. --> MapiExceptionNoSupport: Unable to open message store. ‎(hr=0x80040102, ec=-2147221246)‎ Diagnostic context: Lid: 55847 EMSMDBPOOL.EcPoolSessionDoRpc called [length=149] Lid: 43559 EMSMDBPOOL.EcPoolSessionDoRpc returned [ec=0x0][length=486][latency=72] Lid: 52176 ClientVersion: 15.2.1118.26 Lid: 50032 ServerVersion: 15.2.1118.6026 Lid: 35180 Lid: 23226 --- ROP Parse Start --- Lid: 27962 ROP: ropLogon [254] Lid: 17082 ROP Error: 0x80040102 Lid: 26937 Lid: 21921 StoreEc: 0x80040102 Lid: 27962 ROP: ropExtendedError [250] Lid: 1494 ---- Remote Context Beg ---- Lid: 1238 Remote Context Overflow Lid: 46872 StoreEc: 0x80070005 PropTag: 0xE080014 Lid: 55098 StoreEc: 0x80070005 Lid: 46872 StoreEc: 0x80070005 PropTag: 0x669B0014 Lid: 55098 StoreEc: 0x80070005 Lid: 59418 dwParam: 0x79 Lid: 34842 dwParam: 0x79 Lid: 59418 dwParam: 0x79 Lid: 34842 dwParam: 0x79 Lid: 59418 dwParam: 0x79 Lid: 34842 dwParam: 0x79 Lid: 59418 dwParam: 0x79 Lid: 34842 dwParam: 0x79 Lid: 59418 dwParam: 0x79 Lid: 34842 dwParam: 0x79 Lid: 44106 StoreEc: 0x80040102 Lid: 56872 dwParam: 0xFE Lid: 42712 StoreEc: 0x80040102 Lid: 45434 Guid: 21cd6292-0923-4954-8ebd-1e86673927d6 Lid: 10786 dwParam: 0x0 Msg: 15.02.1118.026:ServerName:11864d53-8dc3-4f66-9766-7e1edfa5523a Lid: 1750 ---- Remote Context End ---- Lid: 27962 ROP: ropGetPropsSpecific [7] Lid: 26881 Lid: 21817 ROP Failure: 0x80040102 Lid: 46042 StoreEc: 0x80040102 Lid: 32441 Lid: 1706 StoreEc: 0x80040102 Lid: 24761 Lid: 20665 StoreEc: 0x80040102 Lid: 25785 Lid: 29881 StoreEc: 0x80040102

New-MoveRequest sırasında hata almadan devam etse bile Database düzenli çalışmayacaktır ve bundan sonraki alacağınız hatalar ise aşağıdaki gibi olacaktır.

OWA kullanarak mail hesabınıza erişmek istediğiniz zaman karşılaşacağınız hata;

A problem occurred while you were trying to use your mailbox.
X-OWA-Error Microsoft.Exchange.Data.Storage.NoSupportException

Bir posta kutusunu posta kutusu sunucusundaki bir veritabanına taşımaya çalıştığınızda, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

  • Failed to communicate with the mailbox database. There is no support for this operation.

Hata almış olduğunuz Database için Schema Version kontrol işlemlerini gerçekleştirelim, bu işlem için kullanmamız gereken satır;

Get-MailboxDatabase NewDB -Status | fl *Schema*
Get-MailboxDatabase

Yukarıda SchemaVersionların 0.121 ama olmasını gereken SchemaVersionu 0.185 olması gerekiyor.

Yaşanılan sorun için uygulamanız gereken 2 çözüm bulunmaktadır, mevcutta oluşturmuş olduğunuz Database için Update-DatabaseSchema parametresini kullanarak Schema Version larını güncellemek. Update-DatabaseSchema işleminden sonra ilgili DB için Dissmount ve Mount işlemlerini uygulamamız gerekmektedir.

Update-DatabaseSchema DBNAME
Dismount-Database DBNAME
Mount-Database DBNAME

Mount işleminden sonra CreationSchemaVersion üzerinde değişiklik yapılmazsa eğer DB oluşumundan sonra Information Store servisi başlatılmamış demektir.

Bu işlemlerden sonra DB düzelmezse hatalı oluşan DB silinerek tekrar oluşturulması gerekiyor ve IS servisinin yeniden başlatılması gerekmektedir.

Yorum yapın