Azure AD (Entra ID) Single Sign On (SSO)

Azure Active Directory (Entra ID) Single Sign-On (SSO) çözümü, modern iş yerlerinin ihtiyaçlarına cevap veren önemli bir araçtır. Single Sign-On (SSO) seçeneğini Parola eşitleme veya Geçişli ...
Keep Reading

Azure AD Grup Üyeleri Gizleme

Azure Active Directory’de bulunan gruplarınızın üyelerini gizlemek isteyebilirsiniz. Bu işlem, grup üyeliklerinin diğer kullanıcılardan gizli kalmasını sağlayarak, grup üyelerinin gizliliğini korumanıza olanak tanır. HiddenGroupMembershipEnabled HiddenFromAddressListsEnabled HiddenFromExchangeClientsEnabled ...
Keep Reading

Azure AD Connect Cloud Sync Nedir?

Azure AD Connect Cloud Sync, kullanııcıların, grupların Azure Active Directory ile eşitlenmesine yönelik karma kimlik hedeflerinizi karşılamak için kullanılan bir Servistir. Bu işlem Azure AD Connect ...
Keep Reading