GPO: Allow Anonymous SID/Name Translation

Güvenlik, dijital çağın en önemli unsurlarından biridir. Özellikle, ağ güvenliği ve kullanıcı kimlik doğrulama süreçleri, kuruluşların siber tehditlere karşı savunmasında kritik rol oynamaktadır. Bu bağlamda, “Allow Anonymous SID/Name Translation Policy” (Anonim SID/Ad Çevirisi Politikası İzin Verme), Windows sunucu ortamlarında önemli bir güvenlik ayarıdır.

Bu politika, anonim kullanıcıların güvenlik tanımlayıcıları (SID’ler) ve isimler arasında çeviri yapabilmesine izin verir veya bunu engeller.

SID Nedir?

Aşağıda ki link ile daha önce yazmış olduğum “SID Nedir?” makalesini inceleyebilirsiniz.

Windows SID Nedir? – Cengiz YILMAZ | Sys Blog

Allow Anonymous SID/Name Translation Policy Enabled Duruma Getirilirse Ne Olur?

Bir ağ güvenlik politikası olarak “Allow Anonymous SID/Name Translation Policy”nin, etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması, ağın güvenlik durumu üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Bu politikanın doğru yapılandırılması, ağ güvenliği ve kullanıcı kimlik doğrulama süreçlerinin etkinliği açısından kritik öneme sahiptir.

 1. Anonim Kullanıcıların Erişimi:
  • Anonim kullanıcılar, ağ üzerindeki kaynaklara SID (Security Identifier) ve isim çevirisi yaparak erişebilirler.
  • Bu, ağ kaynaklarına geniş erişim sağlar ve kullanıcılar arasında daha az kısıtlama anlamına gelir.
  • Ağ yöneticileri için, hangi kullanıcının hangi kaynağa eriştiğini izlemek zorlaşı
 2. Güvenlik Riskleri:
  • Anonim kullanıcıların erişiminin artması, güvenlik risklerini de beraberinde getirebilir.
  • Hassas verilerin ve kaynakların korunması daha zor hale gelebilir.

Allow Anonymous SID/Name Translation Policy Disabled Duruma Getirilirse Ne Olur?

Politikanın devre dışı bırakılması, anonim kullanıcıların SID ve isim çevirisini engeller, böylece ağ güvenliğini artırır.

Analiz:

 • Güvenlik Artışı: Devre dışı bırakılması, yetkisiz erişimi zorlaştırır ve güvenlik seviyesini artırır.
 • Denetim ve Uyumluluk: Daha sıkı denetim imkanı sağlar ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamada yardımcı olur.
 • Kullanıcı Deneyimi: Bazı kullanıcılar için erişim süreçleri biraz daha karmaşık hale gelebilir.

Allow Anonymous SID/Name Translation Örneği

Örnek olarak bir üniversiteyi ele alalım. Üniversite, öğrenci ve öğretmenlerin ağ kaynaklarına erişimini sağlamak için bu politikayı etkinleştirmeyi düşünüyor.

 • Etkinleştirme Durumu: Öğrenciler ve öğretmenler, çeşitli ders materyallerine anonim olarak erişebilir. Ancak, bu durum, hassas araştırma verilerine erişim riskini artırır.
 • Devre Dışı Bırakma Durumu: Erişim daha güvenli hale gelir, ancak kullanıcılar her erişim için kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalır.

Allow Anonymous SID/Name Translation Yapılandırma

Allow Anonymous SID/Name Translation yapılandırma için DC sunucu üzerinden Group Policy Management’ı açıyoruz ve aşağıdaki yolu takip Ediyoruz.

Computer Configuration – Policies – Windows Settings – Security Settings – Local Policies – Security Options – Network access: Allow anonymous SID/name translation

Define this Policy settings – Disabled duruma getirmemiz yeterli. Bu işlemi Default Domain Policy üzerinde yapmıyorsanız (Default Domain Policy üzerinde yapmanız önerilir) uygulamış olduğunuz Policy için Link işlemini yapmayı unutmayınız.

İşlemlerin uygulanması için “gpupdate veya gpupdate /force” işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

“Allow Anonymous SID/Name Translation

Bu makale, “Allow Anonymous SID/Name Translation Policy”nin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması durumlarını, bunun ağ güvenliği üzerindeki etkilerini ve bu politikanın önemini kapsamlı bir şekilde ele almaktadır

Yorum yapın