Checking the Status of Dynamic Fair Share

Windows Server 2008 ile birlikte hayatımıza giren bir özellik olan, Dynamic Fair Share bahsedeceğiz.

Dynamic Fair Share özelliği etkinleştirdikten sonra gerekli olduğu zaman tüm kullanıcıların cpu kaynaklarının tamamını kullanmasına izin vermektedir. Başka bir kullanıcı CPU kaynağı isteği yaptığı zaman ani bir CPU kestintisi yaratabilir.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Quota System altında “EnableCPUQuota” anahtarı oluşturmamız gerekmektedir. Değer olarak “1” verildiği zaman etkinleşmektedir. Değer olarak “0” verildiği zaman ise devre dışı kalmaktadır.

Windows Server üzerinde regedit.exe kullanarak disk paylaşımınıda etkinleştirebilmekteyiz. Bunun için aşağıdaki anahtara eklememiz veya değiştirmemiz gereken bir nesne bulunmaktadır.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TSFairShare\Disk altında EnableFairShare kaydının değerini 1 veya 0 olarak ayarlamanız yeterli olacaktır.

Bu işlemleri PowerShell ile yapmak için aşağıdaki satırı kullanmanız yeterli olacaktır.

EnableCPUQuota İçin;

$temp = (gwmi win32_terminalservicesetting -N "root\cimv2\terminalservices")
$temp.enableDFSS = 0
$temp.put()

EnableFairShare için;

$temp = (gwmi win32_terminalservicesetting -N "root\cimv2\terminalservices")
$temp.enableDiskFSS = 0
$temp.put()

Network için;

$temp = (gwmi win32_terminalservicesetting -N "root\cimv2\terminalservices")
$temp.enableNetworkFSS = 0
$temp.put()

Yorum yapın