How to Disable NetBIOS and LLMNR Protocol

LLMNR ve NetBIOS protokolleri çoğu kuruluşta eski Windows OS için kullanılmaktadır, bu iki eski protokolde MITM saldırılarına karşı hassas çalışmaktadır. (LLMNR ve NetBIOS IPv4 ve IPv6 ...
Keep Reading