Exchange Server: Event ID 9646: Mapi Session Exceeded the Maximum Objects

Exchange Server yöneticilerinin bildiği gibi her objenin ve her nesnenin sistem üzerinde bir limitlemesi bulunmaktadır. Exchange Server’da Application LOG’larda aşağıdaki gibi bir uyarı görebilirsiniz veya kullanıcılarınızdan ...
Keep Reading