SCOM Agent Proxy NOT Enabled

SCOM 2022 dağıtımı gerçekleştirdiniz ve Agent deployment işleminide gerçekleştirme işlemini tamamlandıktan sonra, Operations Manager üzerinde SCOM Health Service ile ilgili bir hata mesajı görebilirsiniz.

SCOM Agent Proxy Not Enabled Hatası

SCOM kurulumunu tamamladıktan sonra, SCOM Operation Manager üzerinde aşağıdaki uyarı mesajını görebilirsiniz.

Agent proxy not enabled

The agentwas not able to submit data on behalf of another computer because agent proxy is not enabled.

SCOM Agent proxy not enabled Hatasının Çözümü

Bu hatanın çözümü ise aşağıdakiler gibidir;

Powershell üzerinden aşağıdaki komut satırını çalıştırabilirsiniz;

get-SCOMagent | where {$_.ProxyingEnabled -match "False"} | Enable-SCOMAgentProxy

Yorum yapın