Exchange Server: Send-As Problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS)

MS Exchange Server’da bir Dağıtım Grubu (Distribution Group) oluşturduğunuzda ve bu gruba “Send As” veya “Send on Behalf” yetkileri vermek istediğinizde hata ile karşılaşabilirsiniz.

Exchange Server Send-As Problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS) Hatası

Access is denied. Active directory response: 00000005: SecErr: DSID-03146551, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0

Active Directory operation failed on . This error is not retriable. Additional information: Access is denied.
Active directory response: : SecErr: DSID-03146551,, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0

CategoryInfo : WriteError: (0:Int32) [Add-ADPermission], ADOperationException

FullyQualifiedErrorId : 5557AD82,Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.AddADPermission

Exchange Server Send-As Problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS) Hatası Çözümü

Bu hata, “Exchange Trusted Subsystem“e yeterli erişim izinlerinin verilmemiş olması nedeniyle “Add-ADPermission” komutu çalıştırıldığında ortaya çıkar. ECP (Exchange Control Panel) ve PowerShell üzerinden bu hatayı alabilirsiniz.

Almış olduğunuz hatanın sebebi; Exchange Trusted Subsystem’e yeti değiştirme izni erilmediği için, Add-ADPermission seti uyarı vermektedir.

Bu sorunu çözmek için “Exchange Trusted Subsystem‘e” “yetki değiştirme” tanımlamasını DG içeren OU’ya eklemeniz gerekmektedir.

 1. Active Directory Users ve Computers Açın:
  • View” menüsünden “Advanced Features ” seçeneğini etkinleştirin.
 2. Dağıtım Gruplarını İçeren OU’ya Erişim:
  • Dağıtım gruplarını içeren Organizational Unit (OU) üzerine sağ tıklayın ve “Özellikler” seçeneğini açın.
 3. Güvenlik ve İzinler:
  • Security” sekmesine gidin ve “Advanced” butonuna tıklayın.
  • Permissions” sekmesinde “Ekle” butonunu seçin.
 4. Exchange Trusted Subsystem’i Ekleyin:
  • “Seçilecek nesne adını girin” kutusuna “Exchange Trusted Subsystem” yazın ve “Tamam”ı seçin.
  • Not: Eğer Exchange Server, bu Organizational Unit’in bulunduğu etki alanından farklı bir etki alanına yüklenmişse, “Exchange Trusted Subsystem” geçerli etki alanında bulunamayabilir.
 5. İzinleri Ayarlama:
  • “<OU NAME> için İzin Girdisi” penceresinde, “Descendant Group Objects” için “Değiştir” iznini etkinleştirin.
  • Varsayılan olarak eklenen tüm izin seçimlerini kaldırmak için pencerenin en altına gidin ve “Tümünü Temizle”yi seçin.
  • İzinler bölümünde, “İzinleri Değiştir”i seçin.

Bu işlemlerden sonra sorunsuz şekilde yetki verebilirsiniz.

Yorum yapın