Securing Exchange Server 2019 with TLS Protocols

Veri güvenliği ve gizliliği, günümüzde özellikle kurumsal yapılar için kritik öneme sahiptir. Exchange Server 2019’un güvenlik yönünden en kritik bileşenlerinden biri, Transport Layer Security (TLS) protokolüdür.

E-posta sunucuları, şirket içi ve dışı iletişimin omurgasını oluşturduğundan, güvenlikle ilgili bu konular özellikle e-posta sunucuları için de son derece önemlidir. Microsoft’un Exchange Server 2019 ürünü, kurum içi e-posta sunucu çözümü olarak oldukça popülerdir. Bu makale, Exchange Server 2019’un güvenliğini artırmak için TLS (Transport Layer Security) protokollerinin nasıl etkin bir şekilde kullanılacağını derinlemesine ele alacağız.

TLS’nin Önemi

TLS, veri paketlerinin güvenli bir şekilde transfer edilmesini sağlayan kriptografik bir protokoldür. Sadece mesaj içeriğini değil, aynı zamanda kimlik doğrulama ve veri bütünlüğü sağlama yönleriyle de kritik bir rol oynar.

Güncel Sertifikalar ve Cipher Süitleri

TLS’nin sağladığı güvenlik seviyesi, kullanılan sertifikalar ve cipher süitlerine bağlıdır. Elliptic Curve Cryptography (ECC) gibi modern şifreleme teknikleri, RSA’ya göre daha yüksek güvenlik sunar.

Adımlar

  1. Sertifika Otoritesi Seçimi: Güvenilir bir CA (Certificate Authority) seçin ve sertifikalarınızı oradan temin edin.
  2. Gelişmiş Cipher Süitleri Yapılandırması: AES 256, ECDHE, ve daha güçlü cipher süitlerini etkinleştirin.
  3. Protokol Versiyonu Seçimi: TLS 1.2 kullanın; eski versiyonlar artık güvenli değildir. (TLS 1.3 Exchange Server için henüz desteklenmemektedir.)
  4. EAC ile Yapılandırma: Exchange Admin Center (EAC) üzerinden sertifikalarınızı yükleyin ve SMTP için TLS’yi etkinleştirin.
  5. PowerShell Ayarlamaları: Set-TransportConfig ve Set-SendConnector gibi cmdlet’leri kullanarak daha detaylı ayarlar yapabilirsiniz.

Uyum ve Yönetmelikler

GDPR, HIPAA gibi yasalara uymak için uygun TLS yapılandırmasının yapılması gereklidir. Yapılandırmanızın bu tür yönetmeliklere uygun olduğunu doğrulayın.

Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

  • Sertifika Zinciri Sorunları: CA tarafından sağlanan tüm ara sertifikaların yüklenmesi gerekir.
  • Yüksek CPU Kullanımı: Cipher süiti seçiminde performans ve güvenlik arasında dengeli bir yol izleyin.

Not: Her zaman değişiklik yapmadan önce yedek alın ve test ortamında denemeler yapın.

Exchange Server TLS Yapılandırılması Scripti için;

Exchange Server 2019 TLS Yapılandırılması – Cengiz YILMAZ | Sys Blog

Yorum yapın