Windows’taki New Outlook Erişimini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Dijital dönüşümün hız kazandığı bu dönemde, Microsoft’un sunduğu yeni özellikleri takip etmek ve iş akışlarınızı optimize etmek oldukça önemli. Yeni Windows için Outlook da bu yeniliklerden biri ve Microsoft Entra hesabına sahip tüm kullanıcılar için varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Ancak kurumsal yöneticiler için bu erişimi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak bazen gerekebilir. İşte bu konuda bilmeniz gerekenler:

New Outlook – Enabling or Disabling Access for a Single Mailbox:

Exchange Online PowerShell’de belirli bir komut sözdizimini kullanarak belirli bir kullanıcının yeni Outlook’a erişimini devre dışı bırakabilir veya etkinleştirebilirsiniz. Örneğin, belirli bir kullanıcı için yeni Outlook’u devre dışı bırakmak isterseniz, şu komutu kullanabilirsiniz:

Set-CASMailbox -Identity [[email protected]] -OneWinNativeOutlookEnabled $false

Birden fazla posta kutusu için erişimi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğinizde, ilgili posta kutularını tanımlamak için Get-Mailbox, Get-User veya Get-Content cmdlet’lerini kullanabilirsiniz.

New Outlook – Verifying Access

Belirli bir posta kutusu için yeni Outlook’un etkin olup olmadığını doğrulamak için şu komutu kullanabilirsiniz:

Get-CASMailbox -Identity [[email protected]] | Format-List Name,OneWinNativeOutlookEnabled

New Outlook – Using Outlook Web Mail Policies

Outlook web posta politikalarını kullanarak birden fazla posta kutusu için yeni Windows için Outlook’a kullanıcı erişimini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin, tüm posta kutuları için yeni Outlook’u devre dışı bırakmak için şu komutu kullanabilirsiniz:

Get-OwaMailboxPolicy | Set-OwaMailboxPolicy -OneWinNativeOutlookEnabled $false

Sonuç: Bu makalede, Microsoft’un yeni özelliği olan ‘Yeni Outlook için Windows’a nasıl erişim sağlanacağı ve bu erişimin nasıl devre dışı bırakılacağı hakkında bilgi verilmektedir. Microsoft Entra hesabı olan kullanıcılar için varsayılan olarak etkin olan bu özellik, bazen kurumsal yöneticiler için devre dışı bırakılması gerekebilir. Makalede, tek bir posta kutusuna erişimi nasıl etkinleştireceğiniz veya devre dışı bırakacağınız, bu erişimi nasıl doğrulayacağınız ve birden fazla posta kutusu için Outlook web mail politikalarını nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır.

Yorum yapın