Exchange Server Public Folder Migration

Exchange Server ortamınızı güncel bir sürüme yükselttikten sonra, eski sunucuda çalışmakta olan Public Folder hesaplarını da yeni sunucuya taşımak gerekebilir. Ne yazık ki, public folder taşıma işlemi, normal posta kutusu taşıma işleminden farklıdır ve bu işlem için Microsoft tarafından sağlanan özel scriptlerin kullanılması gerekir.

Microsoft, public folder yerine artık SharePoint kullanılmasını tavsiye etse de, bazı durumlarda eski yöntemlerin kullanılması gerekebilir.

Public Folder Taşıma İşlemi için Gerekli Komut Setleri

Public Folder taşıma işlemi için gerekli scriptleri aşağıdaki Microsoft resmi download merkezinden indirebilirsiniz:

Download Public Folders Migration Scripts from Official Microsoft Download Center

Public Folder Taşıma İşlemi İçin Ön Hazırlık

Ortamınızı kontrol etmek için aşağıdaki komutu kullanarak, taşıma işleminin kilidini açmanız gerekebilir. Çıktıda ‘False‘ görmelisiniz; eğer ‘True‘ ise, aşağıdaki komut ile ‘False‘ yapabilirsiniz:

Get-OrganizationConfig | Format-List PublicFoldersLockedforMigration, PublicFolderMigrationComplete
Set-OrganizationConfig -PublicFoldersLockedforMigration $false -PublicFolderMigrationComplete $false

Public Folder Bilgilerini Toplama

Mevcut public folder bilgilerini toplamak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz. Bu komutlar, public folder istatistiklerini ve izinlerini XML dosyası olarak dışa aktarır:

Get-PublicFolderStatistics | Export-CliXML C:\PFMbx\Legacy_PFStatistics.xml
Get-PublicFolder -Recurse | Get-PublicFolderClientPermission | Select-Object Identity,User -ExpandProperty AccessRights | Export-CliXML C:\PFMbx\Legacy_PFPerms.xml

Mevcut Taşıma İsteklerini Temizleme:

Eğer mevcutta bir taşıma isteğiniz varsa, bunu aşağıdaki komut ile silebilirsiniz:

$batch | Remove-MigrationBatch -Confirm:$false

CSV Dosyası Oluşturma ve PublicFolder Taşıma İşlemi

Public folder taşıma işlemi için bir CSV dosyası oluşturmanız gerekmektedir. Bu dosya, klasör-boyut eşleştirmesi için kullanılır ve indirdiğiniz PowerShell scriptleri içerisinde bulunabilir. Scripti çalıştırmak için:

.\Export-PublicFolderStatistics.ps1 <Folder to size map path> <FQDN of source server>
.\PublicFolderToMailboxMapGenerator.ps1 <Maximum mailbox size in bytes> <Folder to size map path> <Folder to mailbox map path>

Sonrasında oluşturduğunuz yeni CSV dosyasını yeni Exchange sunucunuza kopyalayın ve taşıma işlemini başlatın:

Create-PublicFolderMailboxesForMigration.ps1 -FolderMappingCsv FoldertoMailbox.csv -EstimatedNumberOfConcurrentUsers:1000
New-MigrationBatch -Name PFMigration -SourcePublicFolderDatabase (Get-PublicFolderDatabase -Server “FQDN”) -CSVData (Get-Content C:\PFScripts\FoldertoMailbox.csv -Encoding Byte)
Start-MigrationBatch PublicFolderMigration

Yorum yapın