Site icon Cengiz YILMAZ – IT Blog

VMware Snapshot Nasıl Yönetilir: Kılavuz

Snapshot

Snapshot

VMware snapshotları, vSphere yöneticilerinin belirli bir VMware vSphere sanal makinesinin durumunu yönetmesi için gerçekten harika işlevsellik ve yetenekler sağlamakta. Bu, çoğumuzun aşina olduğu bir kavram olsa da, VMware snapshotları nasıl yöneteceğimizi yeniden ele edelim ve VMware vSphere‘in bu özelliğinin etkili bir şekilde kullanılabileceği en iyi uygulamalara, kavramlara, özelliklere ve yollara bakalım.

VMware Snapshot Nedir?

Açıkçası, “Snapshot (Anlık Görüntü)” terimini düşündüğümüzde, bir kamerayı veya zaman içinde bir anı yakalayan bir resmi ve resimdeki her şeyin nasıl var olduğunu tam olarak resmin çekildiği anda göründüğü gibi olduğunu düşünürüz. VMware Snapshot özelliğinide aynı şekilde düşünebiliriz. Snapshot, çalışan bir sanal makinenin durumunu tam olarak anlık görüntü alındığı anda var olduğu gibi yakalama olanağı sağlar. Bu, sanal makinenin bellek performans izleri için bile geçerli olabilir.

Sanal makinenin VMware Snapshot, sanal bir makinenin sanal donanım durumunu ve yapılandırmasını da yakalayabilir.

VMware Snapshot avantajları nelerdir?

Muhtemelen tahmin edebileceğiniz gibi, VMware Snapshot geliştirme ve diğer kullanım örnekleri söz konusu olduğunda birçok harika özellik sağlamakta. Kullanılan Snapshot nerede gördüğümü ve faydalı olanları nerede kullandığımı detaylandırayım. Snapshot gerçekten nerede devreye giriyor?

VMware Snapshot gerçekten geliştirme amaçları ve üretim dışı ortamlar içindir. Özellikle bir kutuya kod veya diğer değişiklikleri dağıtmanız gerektiğinde ve yapılan değişikliklerden hızlı bir geri alma istediğinizde son derece kullanışlı oluyorlar. Aşağıda, anlık görüntülerin yardımcı olabileceği harika örnekler verilmiştir:

VMware Snapshot Mimarisi

VMware Snapshot mimarisi nedir? Onları çalışan ve değişiklikleri olduğu gibi geri döndürme yeteneğine sahip kılan nedir? Anlık görüntü, anlık görüntünün mimarisini oluşturan aşağıdaki dosyalardan oluşur:

VMware Snapshot architecture

VMware Snapshot İçin En İyi Uygulamalar

Snapshot güçlü olduğundan ve birçok harika özellik sağladığından, bunları herhangi bir yerde ve herhangi bir kullanım örneği için kullanabilir misiniz? VMware anlık görüntülerinde bilmeniz gereken en iyi uygulamalar nelerdir? Anlık görüntüleri kullanmayla ilgili göz önünde bulundurmanız gereken birçok şey vardır. Bunlar şunlardır:

VMware tarafından belirtildiği gibi, anlık görüntüleri kullanırken aşağıdakileri aklınızda tutmak isteyebilirsiniz:

PowerCLI ile Çalışan Snapshot Dosyalarını Bulma

PowerCLI’yi kullanarak, tek bir VM’de çalışan tüm Snapshot veya VMware vSphere’de çalışan birden çok VM’yi bulabilirsiniz.

get-vm <vm name> | get-snapshot

Bir klasörde bulunan birden çok VM’de çalışan tüm Snapshot bulmak istiyorsanız, bunu aşağıdakileri kullanarak yapabilirsiniz:

get-vm -location <folder name> | get-snapshot | fl

vSphere İstemcisi ile Snapshot Oluşturma İşlemi

Snapshot oluşturma, VMware vSphere Client GUI’si veya PowerCLI kullanılarak kolayca gerçekleştirilebilir. vSphere Client‘a bakarak başlayalım. vSphere İstemcisi’ni kullanarak VMware anlık görüntüsü oluşturmak, sanal makineye sağ tıklıyoruz ve Snapshot > Take Snapshot nesnesini seçiyoruz. (Bu kadar hızlı ve kolay 🙂 )

Take snapshot iletişim kutusunun görüntü olduğunu göreceksiniz. Burada Snapshot adlandırmanız ve bir açıklama seçmeniz gerekir (isteğe bağlı). Ayrıca, birkaç seçenek daha bulunmakta;

PoweCLI Kullanarak Snapshot Alma

vSphere Client GUI’yi kullanarak geçici veya tek kerelik bir VMware Snapshot oluştururken, burada ve orada bir sanal makine için mükemmeldir. Ancak, VMware Snapshot toplu olarak yönetmek istiyorsanız ne olur? Aynı anda birkaç sanal makinenin Snapshot almak istiyorsanız ne olur? Bunu vSphere İstemcisi’ni kullanarak yapamazsınız. PowerCLI, vSphere ortamınızla etkileşim kurmanızı ve VMware vSphere anlık görüntülerini yönetmeyi çok kolaylaştırır. PowerCLI kullanarak VMware Snapshot oluşturmak için, bunu aşağıdaki komutu kullanarak yapabilirsiniz:

get-vm <vm name> | new-snapshot -Memory -quiesce -name "testmulticlone"

Klasör adını temel alan birden çok sanal makinede Snapshot oluşturmak istiyorsanız, bunu aşağıdakileri kullanarak yapabilirsiniz:

get-vm -location "testclone" | new-snapshot -Memory -quiesce -name "testmulticlone"

Bu yaklaşımla, birden çok sanal makinede birlikte Snapshot oluşturabilirsiniz. Bu, dahil olabilecek birden fazla makine için zaman geri almada bir nokta oluşturmanın harika bir yolu olabilir.

Snapshot Yönetme, Geri Yükleme ve Silme İşlemleri

Kullanacağınız diğer Snapshot seçenekleri arasında Snapshot yönetme, Snapshot geri döndürme ve silme seçeneği bulunur. Snapshot yönetmek için tıklattığınızda, sanal makinenizdeki tüm Snapshot bir görünümüne götürülür ve burada hangi Snapshot dönmek veya silmek istediğinizi seçebilirsiniz. Sanal makinede çalışan en son Snapshot dönmek için hızlı geri dönme en son Snapshot kullanabilirsiniz. Ayrıca, sanal makinede bulunan tüm Snapshot kurtulmak için tüm anlık görüntüleri sil seçeneğini kullanabilirsiniz.

Aşağıda görebileceğiniz gibi, vSphere Client Gui, sanal makinenizde bulunan VMware Snapshot kolayca yönetmeye izin veren sezgisel bir arayüz sağlamakta.

Birden çok sanal makinede bulunabilecek belirli bir Snapshot adını nasıl silebilirsiniz? Aşağıdaki PowerCLI komut dosyasında, belirli bir klasörde bulunan tüm VM’lerden ada göre bir Snapshot kolayca silebilirsiniz.

$vms = get-vm -location "foldername"
$snapshotname = "My snapshot name"

foreach ($vm in $vms) {

$snapshot= Get-Snapshot -VM $vm -Name $snapshotname
remove-snapshot -snapshot $snapshot -RunAsync -confirm:$false

}

Snapshot Silerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

VMware vSphere‘deki bir sanal makinedeki Snapshot kaldırdığınızda, sanal makinede başka bir eylem gerçekleştiremezsiniz. Bunu bilmek çok önemli. Özellikle bir sanal makinede büyük bir Snapshot varsa, delta diskin temel diske birleştirilmesi tamamlanana kadar anlık görüntü silme işlemini başlatmanın çalışması gerekir. Bir anlık görüntüyü yuvarlamanın, yedekleme yinelemelerinin bu sırada çalışmayacağı ve belirtildiği gibi diğer sanal makine işlemlerini gerçekleştiremeyeceğiniz anlamına geleceğini unutmayın.

Sanal makine, Snapshot silme sırasında kısa bir süre yanıt vermeyebilir. Bu neden? Sanal makinenin yanıt vermemesinin nedeni stun/freeze işlemidir. Bunun konsolidasyon süreciyle ilgisi var.

stun/freeze, Delta disklerinden temel diske geri yazılan değişiklikler nedeniyle gerçekleşir. Ağır yük veya I/Ç işlemleri altındaki bir VM’nin konsolidasyon süreleri daha uzun olabilir ve stun/freeze süreleri artabilir. Bir çeşit güvenlik mekanizması var diyebiliriz. ESXi’de, stun/freeze ne kadar süreceğini önceden tespit eder ve 15 saniyeden fazla sürdüğünü algılarsa, başka bir Yineleme bekler, bunu 10 yineleme boyunca yapmaya devam eder. 10. yinelemede, sanal makineyi gereken süre boyunca sersemletir. Bu işlem değişti ve işlem 15 saniyeden fazla olduğunu algılarsa, 9. yinelemeden sonra denemeyi durdurur ve anlık görüntüyü silemez.

Exit mobile version