Uncategorized

VMware PowerCLI 12.3 Update

Merhaba, bugün VMware ekibi PowerCLI 12.3 sürümünü duyurdu ve yeni özellikleri tanıttı. PowerCLI her güncelleme daha fazla güçlü hale geliyor ve sistem yöneticilerinin eli ayağı konumuna yaklaşıyor.

PowerCLI 12.3 Özellikleri

Workload Management

vSphere Networking Tanzu ile vSphere desteği

Ad Alanı ağı için ağ belirtimi oluşturmak üzere yeni cmdlet New-WMNamespaceNetworkSpec

vSphere

vSphere üzerinde artık Yerel Anahtar Sağlayıcı desteği bulunmakta

vCenter VM klonlama desteği

vSAN

vSAN üzerinde dosya yönetimi anlık görüntü yönetimi

Horizon

Horizon 8.2 API Desteği

Workload Management

PowerCLI 12.3 sürümünün yayınlanması ile birlikte, Enable-WMCluster cmdlet’ine parametrelet getirilmiş. Bu yeni parametler ile birlikte, vSphere ağıyla iş yükü kümesi etkinleştirebiliyoruz.

Ayrıca, Ad Alanı ağı için bir ağ belirtimi oluşturmanıza olanak tanıyan yeni bir cmdlet

New-WMNamespaceNetworkSpec parametresi getirilmiş.

vSphere Networking ile iş yükü yönetimini etkinleştirmek için örnek komut dosyasına göz atalım.

Ortamınız için komut dosyasını yeniden kullanmayı seçerseniz değerleri düzenleyin ve özelleştirin.

 #Connect to vCenter. Edit values as appropriate. $vc = "192.168.x.x" $vc_user = "[email protected]" $vc_password = "******" Connect-VIServer -User $vc_user -Password $vc_password -Server $vc $Cluster = Get-Cluster -Name "cluster" $datacenter = Get-Datacenter "datacenter" $datastore = Get-Datastore -Name "vsanDatastore" $vmhosts = Get-VMHost $tkgcl = "tkg-cl" $ntpservers = @("time.vmware.com") $ManagementVirtualNetwork = get-virtualnetwork "VM Network" #  #Extracting CA Cert from the HAProxy VM $HAProxyVMname = "haproxy-demo" $AdvancedSettingName = "guestinfo.dataplaneapi.cacert" $Base64cert = get-vm $HAProxyVMname |Get-AdvancedSetting -Name $AdvancedSettingName while ([string]::IsNullOrEmpty($Base64cert.Value)) {       Write-Host "Waiting for CA Cert Generation... This may take a under 5-10 minutes as the VM needs to boot and generate the CA Cert (if you haven't provided one already)."     $Base64cert = get-vm $HAProxyVMname |Get-AdvancedSetting -Name $AdvancedSettingName     Start-sleep -seconds 2   }   Write-Host "CA Cert Found... Converting from BASE64"   $cert = [Text.Encoding]::Utf8.GetString([Convert]::FromBase64String($Base64cert.Value)) #  #Enable Workload Management with HAProxy and vSphere Networking Write-Host "Enabling Workload Management" Get-Cluster $Cluster | Enable-WMCluster `     -SizeHint Tiny `     -ManagementVirtualNetwork $ManagementVirtualNetwork `     -ManagementNetworkMode StaticRange `     -ManagementNetworkGateway "192.168.x.x" `     -ManagementNetworkSubnetMask "255.255.255.0" `     -ManagementNetworkStartIPAddress "192.168.x.x" `     -ManagementNetworkAddressRangeSize 5 `     -MasterDnsServerIPAddress @("192.168.x.x") `     -MasterNtpServer @("time.vmware.com") `     -ServiceCIDR "10.96.0.0/24" `     -EphemeralStoragePolicy "kubernetes-demo-storage" `     -ImageStoragePolicy "kubernetes-demo-storage" `     -MasterStoragePolicy "kubernetes-demo-storage" `     -ContentLibrary $tkgcl `     -HAProxyName $HAProxyVMname `     -HAProxyAddressRanges "192.168.24.208-192.168.24.222" `     -HAProxyUsername "admin" `     -HAProxyPassword "vmware" `     -HAProxyDataPlaneAddresses "192.168.x.x:5556" `     -HAProxyServerCertificateChain $cert `     -WorkerDnsServer "192.168.111.1" `     -PrimaryWorkloadNetworkSpecification ( New-WMNamespaceNetworkSpec `      -Name "network-1" `      -Gateway "192.168.24.1" `      -Subnet "255.255.255.0" `      -AddressRanges "192.168.24.2-192.168.24.126" `      -DistributedPortGroup "Workload24" `     ) #

vSphere Güvenliği

vSphere 7 Update 2’deki yeni bir özellik olan vSphere Native Key Provider, vSAN Encryption, VM Encryption ve vTPM gibi veri-at-rest korumalarını doğrudan vSphere’in kendisinden etkinleştirmek için vSphere içinde bir yol sağlar. Yerel anahtar sağlayıcısı hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://core.vmware.com/native-key-provider ziyaret edebilirsiniz.

PowerCLI 12.3, cmdlet’leri yerel anahtar sağlayıcısını destekleyecek şekilde genişletir. Aşağıda, yerel anahtar sağlayıcısını yönetmenize yardımcı olacak işlemlerden bazıları verilmiştir.

Get-KeyProvider cmdlet’i tüm anahtar sağlayıcılarını vCenter Server sisteminden alır. Anahtar sağlayıcısını türüne göre filtrelemek için yeni bir parametre -Type tanıtılır

 PS C:\> Get-KeyProvider -Type NativeKeyProvider

Anahtar Sağlayıcı Yapılandırmasını Verme

Özellikle yerel anahtar sağlayıcısı varsayılan anahtar sağlayıcısıysa, yerel anahtar sağlayıcısını yedeklemeniz iyi bir fikirdir.

PowerCLI 12.3, yerel anahtar sağlayıcısını yedeklemek (Dışa Aktarma) için yeni bir cmdlet olan Export-KeyProvider’ı sunar.

Not: NativeKeyProvider değerini yalnızca -KeyProvider parametresine belirtebilirsiniz.

 #backup native key provider 
PS C:\> Export-KeyProvider -KeyProvider NativeKeyProvider -FilePath .\SecurePath -Password ‘xxxx-xxxx’

PowerCLI 12.3, anahtar sağlayıcısını almanız gerekiyorsa yerel anahtar sağlayıcısını almak (geri yüklemek) için Import-KeyProvider adlı yeni bir cmdlet sunuyor.

 #Restore native key provider PS C:\> Import-KeyProvider -FilePath .\SecurePath -Password ‘xxxx-xxxxx

VM şifrelemesini Yerel anahtar sağlayıcısıyla yapılandırma

Artık yerel anahtar sağlayıcısını kullanarak VM şifrelemesini yapılandırmak için PowerCLI’yi kullanabilirsiniz. Set-VMSet-HardDiskNew-VMve New-HardDisk cmdlet’leri yerel anahtar sağlayıcısını destekleyecek şekilde güncelleştirilir.

 #Restore native key provider PS C:\> $vm = Get-VM TestVM  PS C:\> $keyProvider = Get-KeyProvider HBT-Native-KeyProvider PS C:\> Set-VM $vm -KeyProvider $keyProvider 

vSAN Dosya Hizmeti Anlık Görüntü Yönetimi

vSAN dosya paylaşımı anlık görüntüsü, vSAN dosya paylaşımının zamanında görüntüsünü sağlayan vSAN’daki yerleşik bir özelliktir. Detaylara buradan göz atabilirsiniz.

vSAN Dosya Hizmeti anlık görüntüsünü yönetmek için kullanıma sunulan 3 yeni cmdlet vardır.

vSAN Dosya Hizmeti Anlık Görüntü Yönetimi

vSAN dosya paylaşımı anlık görüntüsü, vSAN dosya paylaşımının zamanında görüntüsünü sağlayan vSAN’daki yerleşik bir özelliktir. Detaylara buradan göz atabilirsiniz.

vSAN Dosya Hizmeti anlık görüntüsünü yönetmek için kullanıma sunulan 3 yeni cmdlet vardır.

Yeni VsanFileShareSnapshot

 #Creates a new vSAN File Share Snapshot PS C:\> New-VsanFileShareSnapshot -Name "FileShareSnapshot1" -FileShare $fileShare

VMware PowerCLI 12.3 Update

PowerShell uygulamasını yönetici olarak çalıştırıyoruz.

Update-Module -Name VMware.PowerCLI

Güncelleme işlemimiz bitti şimdi modül paketlerinin yüklü olduğu dizine gidelim ve sürüm görüntüleme işlemi gerçekleştirelim.

Get-Module VMware.* -ListAvailable

Bu işlemlerden sonra PowerCLI sürümünüzü yükseltme işlemi tamamlanacaktır.

Cengiz YILMAZ

5 Yıldır IT Sektörü içerisindeyim, Microsoft ürünleri ile ilgilenmekteyim. Cengiz YILMAZ | MCT |

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu