Active Directory Domain Services Unable To Establish A Connection With Global Catalog

Active Directory‘de FSMO rollerinin taşınması sonrasında, rollerin yeni barındırıldığı sunucuda beklenmedik sorunlarla karşılaşılabilir. Bu durum, netdom query fsmo komutu çalıştırıldığında rollerin görüntülenememesi ve Event Viewer üzerinde ...
Keep Reading