Exchange Online TLS Endpoints POP3/IMAP

2020 yılında Exchange Online için TLS1.0 ve TLS1.1 desteği Microsoft tarafından sonlandırılmıştı. Microsoft bu yıl içerisinde POP3/IMAP4 içinde TLS1.0 ve TLS1.1 desteğini sonlandırmayı planlamakta fakat global ...
Keep Reading