Exchange Server’da Yinelenen SMTP Adresleri Nasıl Bulunur?

Daha önceki makalelerimizde PowerShell ile UPN Değiştirme ve IDFix kullanımı üzerine detaylı bilgiler vermiştik. Şimdi ise Exchange Server’da yinelenen SMTP adreslerinin nasıl tespit edileceğini ve çözüm yollarını inceleyeceğiz.

Exchange Server’da Yinelenen SMTP Adreslerini Nasıl Bulunur

Exchange Server ortamınızda aynı SMTP adresine sahip birden fazla Active Directory nesnesi olduğunda, “Bu E-Posta iletisi alıcıya teslim edilmez” şeklinde bir hata alabilirsiniz. Bu durum aynı zamanda Event ID 9217 altında işlenir:

Event ID: 9217
Event Source: MSExchangeTransport
Hata Açıklaması: "More than one Active Directory object is configured with the recipient address [email protected]. Messages to this recipient will be deferred until the configuration is corrected in Active Directory."

Ayrıca, Exchange Server üzerinde yeni bir mailbox oluştururken aşağıdaki uyarıyla karşılaşabilirsiniz:

"The proxy address SMTP:[email protected] is already being used by the proxy address or LegacyExchangeDN. Please choose another proxy address.

Active Directory Users and Computers Kullanarak Yinelenen SMTP Adresi Tespit Etme

Yinelenen SMTP adreslerini bulmak için Active Directory Users and Computers (ADUC) üzerinden arama yapabilirsiniz:

Arama Yolu: ADUC → Find → Custom Search → Advanced → proxyaddresses=smtp:[email protected]

ADUC üzerinde bu aramayı yaptığınızda, ProxyAddresses özelliğine sahip olan tüm objeleri görüntüleyebilir ve gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

PowerShell ile Yinelenen SMTP Adresleri Tespit Etme

Bu işlemi PowerShell ile de gerçekleştirebilirsiniz:

Get-ADObject -Properties mail, proxyAddresses -Filter {proxyAddresses -eq "smtp:[email protected]"}

Eğer tüm alıcıların e-posta adreslerini listelemek ve detaylı bir inceleme yapmak isterseniz, aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

Get-Recipient -resultsize unlimited | where {$_.EmailAddresses -like "*mail.com*"}

Yöneticinize sunmak üzere detaylı bir rapor hazırlamak isterseniz, sonuçları bir dosyaya aktarabilirsiniz:

Get-recipient -resultsize unlimited | select Name -expand emailaddresses > C:\Script\ProxyAd.txt

Bu yöntemler, Exchange Server’daki yinelenen SMTP adres sorununu tespit etmenize ve çözmenize yardımcı olacaktır.

Yorum yapın