Exchange Server Sent/Receive Report

Merhaba, Exchange kullanıcılarımızın belirli günler içerisindeki Gönderme/Alma raporlarına ihtiyaç duyabiliyoruz.

Hazırlamış olduğum bu PowerShell scripti ile belirttiğiniz veritabanı veya kuruluş genelinde bulunan tüm posta kutularının Gönderme/Alma raporlarını alabilirsiniz.

Exchange Server Sent/Receive Script Açıklaması

Scripti çalıştırdığınızda, $days = Read-Host parametresi kaç günlük hesaplama yapılacağını sorar. Belirttiğiniz bu değer, 37 ve 39. satırlarda bulunan Get-MessageTrackingLog parametresine atanır.

 • $database değişkeni sizden bir veritabanı ismi istemektedir. Belirttiğiniz veritabanı içerisindeki posta kutuları için hesaplama yapar. Eğer bu değeri boş geçerseniz, organizasyon genelinde bulunan tüm posta kutuları için hesaplama yapar.

Script çalışması tamamlandığında size bir HTML rapor sunar. Bu HTML raporunda isim, e-posta adresi, gönderilen ve alınan mesaj sayıları gösterilmektedir.

103. satırda bulunan Path değerinin yolunu kendi ortamınıza göre değiştirebilirsiniz.

Exchange Server Sent/Receive Scripti

<#
=============================================================================================
Name = Cengiz YILMAZ
Microsoft Certified Trainer (MCT)
Date = 4.03.2023
www.cengizyilmaz.net
www.cozumpark.com/author/cengizyilmaz
============================================================================================
#>

$days = Read-Host "Enter the number of days to generate the report for"
$database = Read-Host "Enter the name of the Exchange database to scan. Press Enter to scan all mailboxes."

$properties = "Name", "DisplayName", "ItemCount"

if ($database) {

  $mailboxes = Get-Mailbox -Database $database -ResultSize Unlimited -ErrorAction Stop | Select-Object $properties

} else {

  $mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited -ErrorAction Stop | Select-Object $properties

}

 
$tableRows = "<tr><th style='color: white;'>Name</th><th>EmailAddress</th><th style='color: white;'>Received Count</th><th style='color: white;'>Sent Count</th></tr>"

foreach ($mailbox in $mailboxes) {

  $email = $mailbox.Name

  $stats = Get-MailboxStatistics $email -ErrorAction SilentlyContinue

  if ($stats) {

    $received = (Get-MessageTrackingLog -Recipients $email -Start (Get-Date).AddDays(-$days) -ResultSize Unlimited -EventId Receive).Count

    $sent = (Get-MessageTrackingLog -Sender $email -Start (Get-Date).AddDays(-$days) -ResultSize Unlimited -EventId Send).Count

    $tableRows += "<tr><td>$($mailbox.DisplayName)</td><td>$($mailbox.Name)</td><td style='color:blue'>$($received)</td><td style='color:blue'>$($sent)</td></tr>"

    Write-Host "Processed $($email): $($received) received, $($sent) sent" -ForegroundColor Yellow

  }

}

$html = @"

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <style>

    table, th, td {

      border: 1px solid black;

      border-collapse: collapse;

      font-family: Arial;

      font-size: 11pt;

      text-align: left;

      padding: 5px;

    }

    th {

      background-color: #337ab7;

      color: white;

    }

  </style>

</head>

<body>

  <h1 style='background-color: #337ab7; color: white;'>Exchange Mailbox Sent/Receive Report</h1>

  <table>

    $tableRows

  </table>

</body>

</html>

"@

$html | Out-File "C:\script\Report.html"

 

Write-Host "Report generated successfully." -ForegroundColor Green

Yorum yapın