Exchange Server

Exchange Server 2019 TLS Yapılandırması

Bu yazımızda, Exchange Server için TLS 1.2 yapılandırması yapacağız. TLS 1.2′yi aktif hale getirirken 1.0 ve 1.1 kapatacağız. Bu işlemleri .NET Framework içinde gerçekleştireceğiz.

Microsoft TLS 1.0 uygulamasında bilinen bir güvenlik açığı bulunmamaktadır. Ancak, gelecekteki protokol düşürme saldırıları ve diğer TLS güvenlik açıkları potansiyeli nedeniyle, TLS 1.0 ve 1.1’i dikkatlice planlamanız ve devre dışı bırakmanız önerilmektedir.

Şu anda TLS 1.3 Exchange tarafından desteklenmemektedir ve etkinleştirildiğinde sorunlara neden olduğu bilinmektedir.

Ayrıca, Exchange Server için TLS yapılandırması sonrası .NET Framework içinde varsayılanları Windows Schannel ve DisabledByDefault değerlerini denetleyen SystemDefaultTlsVersions değerlerini düzenleyeceğiz.

Geçersiz bir TLS yapılandırması, Exchange Server’da iletişim problemleri ortaya çıkarmaktadır.

Exchange Server aşağıdaki kayıtları denetleyerek TLS denetlemesi yapmaktadır;

SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Client SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Server SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Client SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Server SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.3\Client SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.3\Server

Net Framework için TLS denetlemesini aşağıdaki kayıtlar ile gerçekleştirmektedir;

SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft.NETFramework\v4.0.30319 SOFTWARE\Microsoft.NETFramework\v4.0.30319 SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft.NETFramework\v2.0.50727 SOFTWARE\Microsoft.NETFramework\v2.0.50727

TLS 1.2 Açmak İçin

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client] “DisabledByDefault”=dword:00000000 “Enabled”=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server] “DisabledByDefault”=dword:00000000 “Enabled”=dword:00000001

.NET 4.x için TLS 1.2’yi etkinleştirme

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319] “SystemDefaultTlsVersions”=dword:00000001 “SchUseStrongCrypto”=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319] “SystemDefaultTlsVersions”=dword:00000001 “SchUseStrongCrypto”=dword:00000001

.NET 3.5 için TLS 1.2’yi etkinleştirme

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft.NETFramework\v2.0.50727]
“SystemDefaultTlsVersions”=dword:00000001
“SchUseStrongCrypto”=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft.NETFramework\v2.0.50727]
“SystemDefaultTlsVersions”=dword:00000001
“SchUseStrongCrypto”=dword:00000001

TLS 1.0 ve 1.1’i yapılandırma veya devre dışı bırakma

Exchange Server’da hem Sunucu (gelen) hem de İstemci (giden) bağlantıları için TLS 1.0’ı devre dışı bırakmak üzere aşağıdakileri gerçekleştirin:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Client]
“DisabledByDefault”=dword:00000001
“Enabled”=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Server]
“DisabledByDefault”=dword:00000001
“Enabled”=dword:00000000

Exchange Server’da hem Sunucu (gelen) hem de İstemci (giden) bağlantıları için TLS 1.1’i devre dışı bırakmak üzere aşağıdakileri gerçekleştirin:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Client]
“DisabledByDefault”=dword:00000001
“Enabled”=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Server]
“DisabledByDefault”=dword:00000001
“Enabled”=dword:00000000

Cengiz YILMAZ

5 Yıldır IT Sektörü içerisindeyim, Microsoft ürünleri ile ilgilenmekteyim. Cengiz YILMAZ | MCT |

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu