Office 365

Exchange Online PowerShell V2 (EXO V2)

Microsoft, Exchange Online PowerShell V1 için yıl sonunda bitirme kararı aldı ve yıl sonundan itibaren Exchange Online PowerShell V2 kullanımda olacak.

Exchange Online PowerShell V2 modülü (EXO V2) modern kimlik doğrulaması kullanıyor ve Microsoft 365’teki Exchange ile ilgili tüm PowerShell ortamlarına bağlanmak için çok faktörlü kimlik doğrulaması (MFA) ile çalışmaktadır

EXO V2 Modül Kurulumu

EXO V2 modülü hakkında bazı önemli maddeler;

  • PowerShell galerisinden indirebilirsiniz
  • EXO V2 Modülü Windows PowerShell ve Windows PowerShell ISE’den çalıştırabilirsiniz
  • Connect-ExchangeOnline cmdlet’i hem MFA’yı hem de MFA olmayan hesapları desteklemektedir
  • EXO V2 cmdlet’leri REST API tabanlıdır ve çok daha hızlıdır.
  • EXO V2 Modern Kimlik Doğrulaması kullanmaktadır.
  • Eski cmdlet’ler geriye dönük uyumludur.

Exchange Online PowerShell V2 Modülü İndirme

Microsoft Exchange Online PowerShell v2 modülünü (EXO V2 modülü) PowerShell galerisinden indirebilirsiniz:
https://www.powershellgallery.com/packages/ExchangeOnlineManagement/.

EXO V2 modülü için desteklenen işletim sistemleri

EXO V2 modülünün en son sürümü WindowsLinux ve Apple macOS’ta PowerShell 7’de resmi olarak desteklenmektedir.

Özellikle, EXO V2 modülünün 2.0.4 veya sonraki sürümleri PowerShell 7.0.3 veya sonraki sürümlerinde destekleniyor.

Windows

EXO V2 modülünün tüm sürümleri Windows PowerShell 5.1’de desteklenir.

Windows’ta PowerShell 7, EXO V2 modülünün 2.0.4 veya sonraki bir sürümünü gerektirir.

2.0.6-Önizleme624.1942 ay önce
2.0.6-Önizleme532.9605 ay önce
2.0.6-önizleme43.0597 ay önce
2.0.6-Önizleme39.4769 ay önce
2.0.5 (şimdiki versiyonu)4.590.00411.05.2021
2.0.5-Önizleme252630.04.2021
2.0.5-Önizleme150021.04.2021
2.0.4484.1505.02.2021
2.0.4-Önizleme91.95519.01.2021
2.0.4-Önizleme81634.01.2021
2.0.4-Önizleme622.8806.11.2020
2.0.4-Önizleme271.44122.09.2020
2.0.3477.19021.09.2020
2.0.3-Önizleme8.44130.06.2020
1.0.1252.3003.06.2020
0.4578.0518.24416.04.2020
0.4368.123.26030.03.2020
0.3582.039.22810.02.2020
0.3555.113.75722.01.2020
0.3374.1111.86115.01.2020
0.3374.105.36627.12.2019
0.3374.917.41626.11.2019
0.3374.47.57631.10.2019
0.3374.169925.10.2019
0.3374.047222.10.2019

EXO V2 için PowerShell 7 sürümü yüklü olması gerekmektedir. PowerShell sürümünü nasıl kontrol ederiz?

Get-Host

PowerShell ile varsayılan olarak dosya yüklemesi yapamamaktayız, yüklemek istediğimiz modullerin güvenilir bir yayımcı tarafından imzalanmasını zorunlu tutmak için PowerShell’i run as administrator olarak açıyoruz ve Set-ExecutionPolicy RemoteSigned komutunu çalıştırmamız yeterli olacaktır.

WinRM’nin temel kimlik doğrulamasına izin vermemiz gerekmektedir (Varsayılan olarak etkin gelmekte)

winrm quickconfig

Şimdi ise WinRM temel kimlik doğrulaması aktif mi diye kontrol etmemiz gerekiyor. Çıkan sonuçta true değerini görmüyorsanız eğer, aşağıdaki komut seti ile değeri true olarak değiştirmemiz gerekiyor.

Kontrol için;

winrm winrm/config/client/auth

True olarak değiştirmek için;

winrm set winrm/config/client/auth @{Basic="true"}

Öncelikle PowerShell Get yüklemesi yapmamız gerekmekte, ilgili kurulumu aşağıdaki linkteki gibi kurabilirsiniz.

Installing PowerShellGet – PowerShell | Microsoft Docs

PowerShell Galerisi’ne erişmek için Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) 1,2 veya üstünü kullanmanız gerekir. Varsayılan olarak, PowerShell TLS 1.2 kullanacak şekilde yapılandırılmamıştır. PowerShell oturumunuzda TLS 1.2’yi etkinleştirmek için aşağıdaki komutu kullanın.

[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor [Net.SecurityProtocolType]::Tls12

Windows PowerShell 5.1, NuGet sağlayıcısını içermeyen PowerShellGet sürüm 1.0.0.1 ile birlikte gelir. PowerShell Galerisi ile çalışırken PowerShellGet tarafından sağlayıcı gereklidir.

  • Diğer modülleri yüklemeden önce NuGet’i yüklemek için kullanın Install-PackageProviderNuGet sağlayıcısını yüklemek için aşağıdaki komutu çalıştırın.
Install-PackageProvider -Name NuGet -Force
  • Sağlayıcıyı yükledikten sonra PowerShell Galerisi ile PowerShellGet cmdlet’lerinden herhangi birini kullanabilmeniz gerekir.
Install-Module PowerShellGet -AllowClobber -Force


PowerShellGet’i yükledikten sonra

PowerShellGet’in yeni sürümünü yükledikten sonra yeni bir PowerShell oturumu açmanız gerekir. PowerShell, PowerShellGet cmdlet’ini kullandığınızda modülün en yeni sürümünü otomatik olarak yüklemektedir..

PowerShell Galerisi’ni güvenilen bir depo olarak kaydetmeniz önerilmektedir. Aşağıdaki komutu kullanın:

Set-PSRepository -Name PSGallery -InstallationPolicy Trusted

EXO V2 Modülü Deploy Etme

Tüm işlemleri yaptıktan sonra, artık PowerShell Galerisini kullanarak EXO V2 modülünü yükleyebiliriz.

Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement

Exchange Online PowerShell V2 ile Bağlantı Sağlama

İşlemlere başlamadan önce M365 panelinizden MFA etkinleştirmenizi öneriyorum.

EXO V2 ile beraber yeni komutlar geldi ama eski komutlarıda aktif olarak kullanabilmekteyiz, bağlantı için komutu çalıştırdığımda bana yeni ve eski komutları gösteren bir tablo gösterdi.

Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName cengiz@cengizyilmaz.net

Bu işlemden sonra EXO V2 ile bağlantı sağlamış olduk.

EXO V2 Yeni Komutlar

New cmdlet in the EXO V2 moduleOlder related cmdlet
Get-EXOMailboxGet-Mailbox
Get-EXORecipientGet-Recipient
Get-EXOCASMailboxGet-CASMailbox
Get-EXOMailboxPermissionGet-MailboxPermission
Get-EXORecipientPermissionGet-RecipientPermission
Get-EXOMailboxStatisticsGet-MailboxStatistics
Get-EXOMailboxFolderStatisticsGet-MailboxFolderStatistics
Get-EXOMobileDeviceStatisticsGet-MobileDeviceStatistics
Connect-ExchangeOnlineConnect-EXOPSSession
or
New-PSSession
Connect-IPPSSessionConnect-IPPSSession
Disconnect-ExchangeOnlineRemove-PSSession

Cengiz YILMAZ

5 Yıldır IT Sektörü içerisindeyim, Microsoft ürünleri ve Sanallaştırma teknoloji ile ilgilenmekteyim. 2021 yılı içerisinde VMware tarafından vExpert ve vExpert Pro olarak seçildim. Cengiz YILMAZ | vExpert, MCT |

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu