Azure AD Grup Üyeleri Gizleme

Azure Active Directory’de bulunan gruplarınızın üyelerini gizlemek isteyebilirsiniz.

HiddenGroupMembershipEnabled değerini kullanarak grup üyelerini gizleyebilirsiniz.

Microsoft 365 grup üyelerinin grup üyesi olmayan kullanıcılardan gizlenip gizlenmeyeceğini belirtmektedir, grubu oluşturduktan sonra bu ayarı değiştirememektesiniz.

HiddenGroupMembershipEnabled parametresi sadece New-UnifiedGroup seti ile kullanılabilmektedir.

New-UnifiedGroup -HiddenGroupMembershipEnabled; Set-UnifiedGroup -HiddenFromAddressListsEnabled/HiddenFromExchangeClientsEnabled

Eğer Hybrid Mod kullanıyorsanız ve DG üyelerini gizlemek istiyorsanız, öznitelik düzenlemesi yaparak Azure AD Connect’i çalıştırabilirsiniz. “hideDLMembership

HiddenFromAddressListsEnabled

HiddenFromAddressListsEnabled parametresi, Microsoft 365 Grubu’nun genel adres listesinde (GAL) ve kuruluşunuzdaki diğer adres listelerinde görünüp görünmeyeceğini belirtmektedir.

HiddenFromExchangeClientsEnabled

HiddenFromExchangeClientsEnabled parametresi, Microsoft 365 Grubu’nun Microsoft 365’e bağlı Outlook istemcilerinden gizlenip gizlenmediğini belirtmektedir.

Hyrbid dağıtımda, grubu GAL’den gizlemeniz gerekiyorsa;

  1. On-Prem , güvenlik grubunun özniteliğini True olarak ayarlamalısınız. msExchHideFromAddressLists
    1. ADUC’u açın.
    2. Grup nesnesini bulup sağ tıklayın ve Özellikler’i seçin
    3. Özniteliği bulun,Düzenle’yi tıklatın ve sonra değeri <Not set> olarak değiştirin.
    4. msExchHideFromAddressLists
  2. Azure AD Connect’i çalıştırarak Sync işlemi yapmanız gerekmektedir.

Exit mobile version